Muutosrakentaminen

Korjausrakentajan palvelut
 

Muutos- ja korjausrakentamiseen voidaan päätyä monella tapaa. Rakennus voi olla hyvässä kunnossa, mutta sen tilat ja toiminnot eivät palvele nykyistä käyttötarvetta. Voi myös olla, että rakennuksen tilat ovat edelleen tarkoituksenmukaiset, mutta teknisesti monet sen osat alkavat olla käyttöikänsä päässä. Toisinaan myös rakennusta rakennettaessa tai sitä ylläpidettäessä on saatettu tehdä virheitä, jotka ovat aiheuttaneet vaurioita rakennuksen rakenteisiin.

 

Muutos- ja korjausrakentaminen on vaativa rakentamisen laji. Vanhaa rakennusta korjatessa pitää ymmärtää vanhoja rakenteita ja niiden tyypillisiä vaurioitumistapoja. Pahimmassa tapauksessa väärillä korjaustavoilla voidaan huonontaa vanhan rakennuksen tilannetta. Virheratkaisut tulevat yleensä myös kalliiksi viimeistään pitkällä tähtäimellä. Toisaalta turhaa ylikorjaamistakin kannattaa välttää. Vanhaa rakennusta laajennettaessa pitää myös suunnitella, miten kokonaisuus toimii ja selvittää mitkä määräykset astuvat voimaan korjauksen laajuuden perusteella. Rakennusluvan tarve tulee myös yllättävän usein vastaan.

 

Muutos- ja korjausrakentamisessakin kannattaa turvautua ammattilaisen apuun heti hankkeen alusta alkaen. Huolella suunnitellen virheiden riski vähenee ja työ helpottuu. Pyydä kokenut korjausrakentamisen osaaja miettimään kanssasi, miten hankkeessa kannattaa edetä. Mietitään yhdessä eri mahdollisuuksia ja mitä tutkimuksia kannattaa teettää korjaussuunnitelmien pohjaksi. Kun lähtötiedot on kasassa, on varsinaisen suunnittelun ja mahdollisen rakennusluvan aika. Hyvillä suunnitelmilla on myös parhaat edellytykset saada asiallinen tarjous itse muutos- ja korjaustyöstä.