Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelu ja rakennussuunnittelu

 

Pääsuunnittelu ja rakennussuunnittelu menevät käsitteinä helposti sekaisin. Varsinkin, kun molempia tehtäviä voi hoitaa yksi ja sama henkilö. Tässä lyhyt selvitys asiaan.

 

Rakennussuunnittelu on se osa rakentamisen suunnitteluprosessia, jossa rakennus varsinaisesti suunnitellaan: sen tilat ja toiminnot, koko, muoto, tyyli, rakennusmateriaalit, sijoittuminen tontille ja maisemaan jne. Rakennussuunnittelijana toimii pienemmissä, ns. tavanomaisen vaativuustason, kohteissa arkkitehti, rakennusinsinööri tai muu kohteeseen nähden riittävän koulutuksen tai kokemuksen omaava henkilö. Pientalot kuuluvat pääsääntöisesti tähän ryhmään. Suuremmissa tai sijainniltaan vaativissa, ns. vaativan vaativuustason, kohteissa rakennussuunnittelijana on käytännössä aina arkkitehti. Rakennussuunnittelun lopputuloksena syntyvät kohteen pääpiirustukset, joilla rakentamislupa haetaan.

 

Pääsuunnittelu taas on suunnittelukokonaisuutta koordinoiva ja suunnittelun laatua ja laajuutta valvova tehtäväkokonaisuus. Pääsuunnittelija vastaa rakennuskohteen kaikkien eri osasuunnitelmien muodostaman suunnitelmakokonaisuuden kattavuudesta ja kokonaisuuden määräystenmukaisuudesta. Pääsuunnittelija huolehtii myös, että tieto eri osapuolien välillä kulkee ja ettei suunnitelmiin jää aukkoja.

 

Pääsuunnittelija on lakisääteinen tehtävä kaikissa luvanvaraisissa rakentamishankkeissa. Pääsuunnittelijan tehtävä voidaan usein sopia kohteen rakennussuunnittelijalle mutta myös kokonaan eri henkilölle. Esim. talotehtaan valmispakettiratkaisussa rakennussuunnittelijana toimii talotehtaan suunnittelija, mutta pääsuunnittelijaksi tarvitaan usein erillinen henkilö. 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvälle pääsuunnittelija on tärkeä henkilö erityisesti rakennushankkeen alkutaipaleella suunnitteluvaiheessa ja rakentamisluvan hakemisprosessin aikana. Kun pääsuunnittelija otetaan mukaan jo ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä, saadaan hänen asiantuntemuksestaan paras hyöty.