Rakennuslupa

Pääsuunnittelu ja

rakennussuunnittelu,

mitä eroa?

Lue tästä!

Luvan hakeminen rakentamiselle

 

Rakentamishanketta ohjaavat monet lait, asetukset ja ohjeet. Kaupunkien ja kuntien tulkinnat määräyksistä ja sitä kautta rakentajaan kohdistuvat vaatimukset vaihtelevat myös paikkakunnittain yllättävän paljon. Uusi rakentamislaki on ollut jo lausuntokierroksella ja tuo valmistuessaan mukanaan taas monia muutoksia.

 

Suunnitellun rakentamishankkeen säädöstenmukaisuus osoitetaan viranomaiselle rakentamislupahakemuksen mukana toimitettavilla asiakirjoilla. Rakentamislupahakemus laaditaan ja käsitellään kunnan tai kaupungin sähköisessä lupapalvelussa. Samassa yhteydessä viranomainen tarkastaa myös suunnittelijoiden kelpoisuuden sekä määrittää rakentamisen yhteydessä vaadittavat katselmukset ja muut lupaehdot. Ennakkoneuvottelu viranomaisen kanssa rakentamishankkeen luonnosvaiheessa on usein paikallaan ja sujuvoittaa lupa-asioiden etenemistä.

 

Kertarakentajalle lupa-asioiden haltuunotto on usein varsin haastavaa ja oppimista erehdyksen kautta. Turvautumalla lupavalmistelussa ammattilaisen apuun voi välttyä turhilta yllätyksiltä ja lisäviiveiltä lupaprosessissa, joka ilman niitäkin vie oman aikansa.

 

Rakentamisen lupavalmistelu niputetaan usein yhteen pääsuunnittelijan tehtävän kanssa. Suunnittelukokonaisuuden koordinoinnin yhteydessä on luonnollista selvittää paikkakunta- ja rakennuspaikkakohtaiset lupavaatimukset sekä käydä tarvittavat ennakkoneuvottelut rakennuslupaviranomaisen kanssa.

Pääsuunnittelu ja

rakennussuunnittelu,

mitä eroa?

Lue tästä!