Suunnittelu

Pääsuunnittelu ja

rakennussuunnittelu,

mitä eroa?

Lue tästä!

Luonnossuunnittelu
 

Onko ajatus rakentamisesta vasta idea-asteella? Hienoa! Se on paras kohta pyytää suunnittelun ammattilainen avuksi. Kartoittamalla yhdessä toiveita, tarpeita ja mahdollisuuksia sekä luonnostelemalla ja kehittämällä, saa rakentamishanke parhaan mahdollisen alun.

 

Luonnossuunnittelu ohjaa jo varsinaisen suunnittelun suuntaa. Siitä syystä on tärkeää, että siinä on alusta asti mukana riittävästi rakennussuunnittelun osaamista. Suosituksena on, että rakentamishankkeissa nimetty pääsuunnittelija olisi mukana jo heti luonnosvaiheesta alkaen.

Pääsuunnittelu

 

Rakennusta ohjaavat määräykset vaativat luvanvaraiselle rakentamishankkeelle aina pääsuunnittelijan nimeämisen ennen rakentamisluvan myöntämistä. Pääsuunnittelija vastaa hankkeen suunnittelukokonaisuuden yhtenäisyydestä ja oikeasta laajuudesta. Mitä aikaisemmin pääsuunnittelija otetaan mukaan, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on osaamisellaan tuoda todellista lisäarvoa rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja osaltaan varmistaa laadukas ja sujuva suunnitteluprosessi. Pääsuunnittelijan tehtävässä pitkä kokemus rakennushankkeiden parissa työskentelemisestä on tärkeää. Pääsuunnittelijan on osattava asiantuntemuksellaan arvioida rakentamishankkeen kaikkien eri alojen suunnitelmien riittävyyttä ja laadukkuutta. Pääsuunnittelija myös vastaa tiedon kulkemisesta hankkeen suunnitteluosapuolien ja viranomaisten välillä.

Pääsuunnittelu ja

rakennusssuunnittelue,

mitä eroa?

Lue tästä!

Rakennussuunnittelu

 

Rakennussuunnittelija suunnittelee yhdessä rakentamishankkeeseen ryhtyvän kanssa rakennuksen tilat ja toiminnot, sen koon, muodon, tyylin ja rakennusmateriaalit. Rakennuksen sijoittuminen tontille ja muun rakennetun ympäristön huomioiminen ovat myös tärkeä osa suunnittelua. Rakennussuunnittelu koostuu yleensä luonnossuunnittelusta ja varsinaisesta rakennussuunnittelusta. Rakennussuunnittelun lopputuloksena ovat kohteen pääpiirustukset, joilla rakentamislupaa haetaan.

 

Valmistalomallistojen pakettiratkaisussa rakennussuunnittelu tulee yleensä talotehtaan palveluna. Valmismallistoissa on kuitenkin rajalliset mahdollisuudet muokata suunnitteluratkaisuja. Tehdasvalmisteinenkin talo voidaan kuitenkin suunnitella yksilöllisemmin valitsemalla rakennussuunnittelija ennen talotehtaiden kilpailutusta. Näin myös eri toteutusvaihtoja voidaan punnita vapaasti.

Rakennesuunnittelu

 

Rakennesuunnittelun tehtävä on tuottaa rakentajalle selkeät suunnitelmat rakennuksen vakauden, turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämistä rakenneratkaisuista. Rakennesuunnitelmat tarvitaan osana rakennuslupaa.

 

Rakennesuunnittelu kannattaa tehdä huolellisesti, koska työmaalla kiireessä tehdyt "näin on ennekin tehty" -ratkaisut voivat osoittautua virheellisiksi ja tuottaa lisäkustannuksia sekä turhaa harmia. Rakentaminen on tänä päivänä varsin vaativa ja tekninen laji, jossa laadukkaan lopputuloksen saavuttaminen edellyttää myös laadukkaita suunnitelmia.