Valvonta

Pientalotyömaan valvonta

 

Rakennustyön laatu ja rakennusvirheiden yleisyys on ollut säännöllisesti puheenaiheena jo vuosikymmeniä. Tänä päivänä rakentamista säänteleviä lakeja, asetuksia ja ohjeita on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Pientalokohteessakin vaaditaan nykyisin sekä suunnittelun laatua varmistava pääsuunnittelija että rakennustyön laatua varmistava vastaava työnjohtaja. Miksi rakentamisen laatu silti vaihtelee?

 

Rakentaminen on varsin monimutkainen kokonaisuus eri toimijoita, intressejä, toisiaan täydentäviä suunnitelmia, limittyviä työvaiheita ja inhimillisiä tekijöitä. Sääntelyllä ohjataan monella tapaa sitä, miten näiden tulee muodostaa aukoton kokonaisuus ja miten vastuut eri toimijoiden välillä jakautuvat. Ammattilaisilla nämä ovat kyllä yleensä tiedossa, mutta kertarakentaja sen sijaan on oudommilla vesillä.

 

Rakentajan ammattiylpeyden tulisi jo varmistaa, että vain paras työn jälki on kyllin hyvää asiakkaalle luovutettavaksi. Käytännössä rakennusurakoitsijoiden osaaminen ja vastuuntuntoisuus kuitenkin vaihtelevat. Usein pientalotyömaan vastaavalle työnjohtajalle määritellään säästösyistä vain vähimmäistehtävät, jolloin valvonta työmaalla ei ole missään tapauksessa riittävää.

 

Rakentajan hankkima ammattitaitoinen valvoja on rakennushankkeeseen ryhtyvän omaksi avukseen palkkaama ammattilainen. Valvoja toimii tilaajan puolella hyvässä yhteistyössä urakoitsijan ja suunnittelijoiden kanssa rakennustyön laadun varmistamisessa. Säännöllisesti työmaalla poikkeava valvoja yhtenä lisäsilmäparina vähentää virheiden riskiä tuoden lisää ammattiosaamista työmaalle. Valvoja samalla dokumentoi tärkeimpiä työvaiheita työmaalla, josta on aina hyötyä tulevalle talonomistajalle. Näin tilaaja voi nukkua yönsä hieman rauhallisemmin.

 

Vastaavan työnjohtajan tulisi normaalisti tulla rakennusurakoitsijan puolelta, koska urakoitsijan tulee aina huolehtia vastuullansa olevan työmaan työnjohdosta. Pienillä urakoitsijoilla tällaista valmiutta ei aina ole, jolloin rakennuttaja usein hankkii vastaavan työnjohtajan. Työmaan valvojan tehtävään voidaan pientalotyömaalla tarvittaessa liittää myös rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan viralliset tehtävät.